Opozorilo
Natisni
Novice - Zadnje novice
Prispeval Ladislava Rupena   
Četrtek, 01 December 2011 12:41

Joe Barbo - prostovoljec leta 2011

Na sliki: g. Janez Matoh, mag.Bla Kav?i? in g. Joe Barbo

V ?etrtek, 1.12. 2011, sta Dravni svet Republike Slovenije in Zveza drutvenih organizacij Slovenije, podelile 11 plaket najzaslunejim prostovoljcem za leto 2011. Med 11 prejemniki je bil tudi g. Joe Barbo, predsednik Turisti?ne zveze Dolenjske in Bele krajine, ?lan izvrnega odbora TZ Slovenije in predsednik Turisti?nega drutva Mirna Pe?. Plaketo sta mu dvorani Dravnega sveta RS podelila predsednik Dravnega sveta, mag. Bla Kav?i?, in predsednik Drutvenih organizacij Slovenije, g. Janez Matoh. G. Joe Barbo si to priznanje za vsestransko delovanje gotovo zaslui.

?lani TD Mirna Pe? mu iskreno ?estitamo!

Ve? o prireditvi


Obrazloitev

PREJEMNIK PLAKETE: Joe BARBO
PREDLAGATELJ: Turisti?na zveza Slovenije
T. LET DEJAVNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA: 34
KRATKA OBRAZLOITEV:
Joe Barbo je v dolgih letih prostovoljnega dela opravljal tevilne funkcije, med drugim je bil est let predsednik Turisti?ne zveze Dolenjske in Bele krajine, 12 let predsednik in soustanovitelj Turisti?nega drutva Mirna Pe?, 12 let podpredsednik PGD Hmelj?i?, soustanovitelj in est let tudi predsednik Drutva harmonikarjev Mirna Pe? ter ?lan Izvrnega odbora Turisti?ne zveze Slovenije. Bil je tudi pobudnik Festivala harmonikarskih skupin in orkestrov Slovenije, tradicionalnih sre?anj turisti?nih drutev in ob?in na Frati, projekta medob?inske pepoti Trebnje - Novo mesto, tradicionalnih pohodov preko Hmeljnika in soustanovitelj Vinogradnikega drutva Mirna Pe?.
Trenutno deluje kot predsednik Turisti?ne zveze Dolenjske in Bele krajine, predsednik Turisti?nega drutva TD Mirna Pe?, ?lan Izvrnega odbora Turisti?ne zveze Slovenije, podpredsednik PGD Hmelj?i?, ?lan UO Drutva harmonikarjev Mirna Pe?, ?lan Hortikulturnega drutva Portoro, ?lan Drutva lupinarjev Slovenije in ?lan Sadjarskega drutva Slovenije.


Zadnjič posodobil Nedelja, 18 December 2011 18:49