Opozorilo
  • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Ta spletna stran uporablja piškotke za avtorizacijo, navigacijo in ostale funkcije. To nam omogoča boljšo uporabniško izkušnjo pri uporabi naše spletne strani. Ali se strinjate, da se piškotki namestijo na vašo napravo.

    Oglejte si direktivo o zasebnosti dokumentov

Napaka
  • XML Parsing Error at 1:569. Error 9: Invalid character

Osnovni meni

Koledar dogodkov

September 2023
P T S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Prihodnji dogodki

Ni dogodkov

Prisotni na strani

Prisotni 21 gostov .

Naloge drutva

1. organizacijsko utrjevanje in razvijanje medsebojnih odnosov v drutvu in zvezah
2. turisti?na vzgoja prebivalstva
3. sodelovanje z ostalimi organizacijami pri ustvarjanju in izboljanju materialnih in drugih pogojev za razvoj turizma
4. pospeevanje splone turisti?ne propagande in informacijske dejavnosti
5. opravljanje nalog, ki jih poverijo drutvu drugi pravni subjekti
6. vse ostale naloge, ki jih terja razvoj turizma in so v skladu z zna?ajem in vlogo turisti?nih drutev.


html Pot TEMENICA pdf Broura ppt Broura pdf Elaborat poti
Pot Slakove in Pav?kove mladosti ppt Broura ppt Broura
20. let turisti?nega drutva MP ppt BrouraPDF Natisni E-pošta
Prispeval Silvo B.   
Petek, 12 Marec 2010 12:38

Trenutno vodstvo drutva ostaja od 26.2.2016 nespremenjeno v naslednji sestavi:

predsednik Joe Barbo, podpredsednika Ladislava Rupena; Franci Rovek (predsednik sekcije), bagajni?arka Mira Barbo, tajnik Silvester Barbo, upravni odbor: Joe Avbar, Mihaelca Barbo, Alojz Primc, Tatjana Kupljenik, nadzorni odbor: (predsednik) Alojz Dragan, Uro Cesar, Rozi ibert, disciplinska komisija: Tanja Barbo, Aleksander Rupena, Silva Bevc.

Zadnjič posodobil Ponedeljek, 29 Februar 2016 10:21
 
PDF Natisni E-pošta
Prispeval Silvo B.   
Ponedeljek, 05 April 2004 01:00

Turisti?no drutvo Mirna Pe? je bilo vpisano v register drutev pri upravni enoti Novo mesto v decembru 1993. Aktivnosti pa so se pri?ele e nekaj prej. Na pobudo sveta Krajevne skupnosti Mirna Pec je Franc Ambroi? sklical sestanek, na katerem naj bi se dogovorili o ustanovitvi Turisti?nega drustva Mirna Pe?. V razpravi se je pokazala velika zainteresiranost ljudi po organizirani turisti?ni dejavnosti zato je bil po glasovanju sprejet sklep: ustanovi se turisticno drustvo Mirna Pe?, ki nosi naziv Turisti?no drustvo Mirna Pe?.
Predsednik Dolenjske turisti?ne zveze Alojz Serini je podal nasvet o postopku ustanovitve drutva. Predlagan je bil statut oz. pravilnik TD Mirna Pe?, ki je bil po razpravi soglasno sprejet.
Imenovano je bilo vodstvo drutva:

predsednik: Marija Klobu?ar, podpredsednik: Joe Punger?a, tajnik: Ton?ka Kasteli, blagajnik: Tanja Verc, upravni odbor: Alojz Kastelic, Joe Barbo, Vida Progar, Alojz Dragan, Joe aga, nadzorni odbor: Marija Ambroi?; Alojz Kastelic (Bika vas), Joe Gole, Disciplinska komisija: Joe Verce, Andrej Kastelic, Marinka Rajelj.

Sprejet je bil plan dela za leto 1993/94. Zanimiv je zadnji odstavek zapisnika omenjenega sestanka z dne 30.10.1993 Idej je veliko, na tem sestanku, ki je bil posve?en predvsem ustanovitvi turisti?nega drutva je bila enotna ugotovitev, da bo potrebno vloiti veliko truda in dela za ureditev Mirne Pe?i in okolice. Dolgoro?no gledano pa se vse to izplaca v korist vseh nas in naih potomcev, ?e ho?emo vzadnjem trenutku reiti ta zares lep koti?ek naravnih znamenitosti in jih predstaviti tudi iri okolici, ne samo doma?inom. Morda bi lahko prav te, do sedaj malo znane lepote odlo?ilno pripomogle k vijemu standardu prebivalcev te lepe doline, ki je industrijsko na sre?o ali pa na alost zelo slabo razvita.

Sprejet je bil plan dela za leto 1993/94. Zanimiv je zadnji odstavek zapisnika omenjenega sestanka z dne 30.10.1993 Idej je veliko, na tem sestanku, ki je bil posve?en predvsem ustanovitvi turisti?nega drutva je bila enotna ugotovitev, da bo potrebno vloiti veliko truda in dela za ureditev Mirne Pe?i in okolice. Dolgoro?no gledano pa se vse to izplaca v korist vseh nas in naih potomcev, ?e ho?emo vzadnjem trenutku reiti ta zares lep koti?ek naravnih znamenitosti in jih predstaviti tudi iri okolici, ne samo doma?inom. Morda bi lahko prav te, do sedaj malo znane lepote odlo?ilno pripomogle k vijemu standardu prebivalcev te lepe doline, ki je industrijsko na sre?o ali pa na alost zelo slabo razvita.

Zadnjič posodobil Sobota, 02 Februar 2013 21:51
Več ...
 
PDF Natisni E-pošta
Prispeval Silvo B.   
Ponedeljek, 05 April 2004 01:00

Kot prioritetno nalogo smo si zadali ureditev Zijala, -naega naravnega bisera, katerega je v tistem ?asu obiskalo vsako leto ve? obiskovalcev. Projektno nalogo ureditve Zijala ter pepoti do Svete Ane je izd'elal na tedanji ?lan u ravne a odbora Stane Zaletel ob sodelovanju z Zavodom za naravno in kulturno dedi?ino iz Novega mesta.
Na osnovi projektne naloge smo z Ob?ine Novo mesto dobili ?nan?na sredstva in se lotili dela. V veliko pomo? nam je bila krajevna skupnost, ki je priskrbela gradbene stroje ter material za nasutje in ureditev obeh parkiri?. Velika je bila pomo? doma?inov: druine agar iz Jel, Matohovih z Vrhpe?i, zakoncev Stevanovi? in drugih. Obdelan les za brv in klopi so prispevali fantje z Velikega in Malega Kala ter Joe Grabnar. Vsi ?lani drutva so po svojih mo?eh prispevali, da smo do poletja projekt dokon?ali. Skupaj z Zavodom za kulturno dedi?ino iz Novega mesta smo izdali priionosmo zioenko od Zijala do Svete Ane. Ob otvoritvi smov Zijalu pripravili krajo slovesnost, na kateri so bili prisotni tudi ugledni gostje: predsednikTuristi?ne zveze Slovenije dr. Marjan Roi? , predsednik Dolenjske turisti?ne zveze Alojz Serini, direktorZavoda za varstvo naravne in kulturne dedi?ine iz Novega mesta Dan?i Ber?ak ter Andrej Hudoklin, ki je preko Zavoda veliko pomagal pri na?rtovanju in izvedbi projekta in drugi. Po otvoritvi in ogledu poti smo imeli pri Matohovih na Sv. Ani prilonostno pogostitev. Po ureditvi tega dela doline Temenice, se je tevilo obiskovalcev pove?alo. Drutvo je pridobilo na ugledu in pomenu. Obiski organiziranih skupin pa nam potrjujejo, da smo se pravilno odlo?ili.

Joe Barbo,
predsednik Turisti?nega
drutva Mirna Pe?Zadnjič posodobil Nedelja, 03 Februar 2013 17:47
 
PDF Natisni E-pošta
Prispeval Silvo B.   
Ponedeljek, 05 April 2004 01:00

Ureditev pepoti Zijalo - Sv. Ana

delo_v_zijalu_1995-2004Kot prvo ve?ja in odmevna akcija drutva je bila ureditev Zijala in pepoti Od Zijala do Sv. Ane. Projekt smo izpeljali skupaj s Krajevno skupnostjo Mirna Pe? in Zavodom za varstvo naravne in kulturne dedi?ine iz Novega Mesta poleti leta 1995. Ob otvoritvi smo izdali tudi zIoenko. Vsako pomlad izpeljemo akcijo vzdrevalnih del Zijala in pepoti.

Ureditev pepoti -pohodnitvo

mpph_na_startuJunija leta 1997 smo organizirali prvi Mirnopeki pohod preko Hmeljnika. Pohod je v naslednjih letih postal tradicionalen. V drutvu smo izdali tudi zloenko poti. Po nastanku ob?ine Mirna Pe? ga vsako leto organiziramo ob prireditvah ob ob?inskem prazniku. Pri izvedbi pohoda sodeluje tudi ve? ostalih drutev nae ob?ine.

V okviru drutva smo ustanovili tudi pohodniko sekcijo, ki je pepot preko Hmeljnika tudi v celoti markirala.
Zadnja leta aktivno kot soorganizatorji pomagamo pri Golobinjskih pohodih. Pri izvedbi pohoda pomagamo tudi finan?no.

Obujanje starih obi?ajev

kosci_1995-2004Pri Ribi?evih v Ornuki vasi smo konec devedesetih izpeljali kar nekaj kme?kih del. K delu smo povabili dudi nae ?erinsko drutvo Drutvo vinogradnikov Mirna Pe?. Tako smo ro?no eli r, snopje zdeli v kozolec. Sledila je mla?ev in ravnanje slame za kopo. Preiveli smo kar nekaj krasnih popoldnevov in ve?erov ob ro?nem delu, ob doma?i hrani, vinu in glasbi prilonostnega ansambla. Slamo smo porabili pri gradnji brunarice.

Bili smo pobudniki konje in spravila na star na?in v okviru ob?inskega praznika. Na Poljanah pri Pagonovih so se nam pridruili e: Drutvo vinogradnikov, Drutvo podeeelskih ena, Drutvo upokojecev, Konjerejsko drutvo. Naslednje leto je prireditev prevzelo drutvo upokojencev, ki pa nas ni povabilo k sodelovanju.

Jeseni leta 2002 smo skupaj z Drutvom harmonikarjev Mirna Pe? pri Joetu Rajlu na rangi, li?kali koruzo. V Lanskem letu li?kanja koruze kljub obljubi zaradi slabega pridelka, nismo ponovili. Upamo, da nam bo uspelo letos. Poskusili bomo obuditi e kaken star obi?aj.

Za boi? 2003 smo dali pobudo za prihod k polno?nici v farno cerkev z baklami. Pobudi se je odzvala na desetine udeleencev.

Zadnjič posodobil Sobota, 02 Februar 2013 21:45
Več ...
 
PDF Natisni E-pošta
Prispeval .   
Ponedeljek, 05 April 2004 01:00

zanjice_pri_delu_1995-2004nalaganje_snopov_1995-2004Ideja o etvi ri na star na?in se je porodila vTD ob snovanju na?rtov za izgradnjo premi?ne brunarice KO?URE za potrebe drutva. Po na?rtih naj bi za kritino uporabili reno slamo, katere pa dandanes primanjkuje. Po krajem poizvedovanju pri kmetih, smo jo nali v Ornuki vasi, v sosednji ob?ini pri Ribi?u. e ve?, gospodarje imel eno njivo posejano z rjo. Blizu pa je bil tudi ?as, ko je bilo potrebno r poeti. Ob dejstvu, da je bila ena od nalog, ki sijo je TD napisalo v svoj program tudi obujanje starih kme?kih obl?ajev, se je porodila ideja, da TD organizira ETEV RI PO STARIH OBI?AJIH. Gospodarju Ribi?u je bila ideja takoj pri srcu.

Tako se nasje ducat ?lanovTD, oboroenih s srpi in kosami, lepega julijskega popoldneva leta 1998 zbralo na doma?iji Ribi?evih. Gospodinja nam je za dobrodolico postregla s pravim doma?im renim kruhom iz krune pe?i, gospodar pa s ilcem kratkega. In smo li. Na njivo seveda. Pzdevanje_snopov_1995-2004o uvodnih bojnih posvetih, kako naj k zadevi pristopimo je delo le steklo Kosci so se lotili dela s prirejeno koso s ponjavo, katera je r prestregla, anjice s srpi. Poeto r smo zlagali na "poreslo", izdelano iz opa poete ri. Umetnost izdelave le te, nam je prijazno demonstrirala gospodinja. Ob primerni velikosti kup?ka, smo r s "poreslom" zvezali in prvi snop je bil nared. Delo je ob tevilni drubi lepo napredovalo in snopi so lepo zloeni s klasi navzgor sestavljali imenitne kupe, ki so ?akali prihod gospodarja z lojtrnikom.

Sonce je mo?no galo in pot nam je silil na ?elo, zato je bilo zelo dobrodolo okrep?ilo iz vinskih goric, v obliki lahtne kapljice, katero so priskrbeli ?lani sekcije vinogradnikov.
Poeto ito se ne sme pustiti kar na njivi, zato smo snope lepo zloili na voz in jih odpeljali domov. Gospodarjih je lepo zloil v kozolec, kjer se je dva tedna suilo, nakar je bilo primerno za mla?ev. Po vsakem kme?kem opravilu je enkrat likof in pravega doma?ega nam je pripravila gospodinja, ki se je ob harmoniki razvil v pravo kme?ko veselico.
Ob tako prekrasnem vzduju smo modrovali in ugotavljali, da smo pravzaprav ele na pol poti do nae "kupe". Sklenili smo, da bomo pridelek tudi OMLATILI NA STAR NA?IN.

Silvo Barbo


Zadnjič posodobil Sobota, 02 Februar 2013 19:21
 
PDF Natisni E-pošta
Prispeval Silvo B.   
Ponedeljek, 05 April 2004 01:00

pokrivanje_hiske_1995-2004Vse od samega za?etk delovanja Turisti?nega drutva Mirna Pe? je bila prisotna potreba po mobilnem gostinskem objektu, ki bi sluil najavnih prireditvah na prostem za postrebo obiskovalcem, promocijo drutev in njihovih dosekov. Leta 1996 smo si zamislili in odlo?ili izdelati omenjeni projekt. Vloenega je bilo veliko prostovoljnega in inovativnega dela, saj ni bilo poznanega podobnega tipskega projekta, ki bi nam pomagal pri zamisli in izdelavi. Kljub temu smo v rekordnem ?asu z minimalnimi sredstvi za material preli od ideje do kon?nega izdelka. Omenimo lahko tudi nekaj teav, npr. pomanjkanje rene slame - "kupe" za pokritje strehe, kar je rodilo nov izziv: Zdruili smo koristno s prijetnim. Organizirali smo etev, mla?ev ter pripravo "kupe". Doiveli smo nepozabne trenutke dela in druenja. Ognjeni krst je hika doivela e istega leta na cvi?karji v Novem mestu in si prisluila e psevdonim "ku?ura" v kriti?nem prispevku v javnem ?asopisu. Dandanes je hika na razpolago prakti?no vsem drutvom nae ob?ine. Vidite pa jo lahko tudi na prireditvah izven nae ob?ine. Menimo, da je objekt izviren, v ponos drutvu, rezultat timskega dela in vreden nadaljnje skrbne uporabe ter vzdrevanja in posodabljanja.

Za gradbeni odbor

Joe Smerke


Zadnjič posodobil Sobota, 02 Februar 2013 19:38
 
«ZačetekPrejšnja12NaslednjaKonec»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL