td_naslovna.jpg
Začetek O društvu
Opozorilo
  • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Ta spletna stran uporablja piškotke za avtorizacijo, navigacijo in ostale funkcije. To nam omogoča boljšo uporabniško izkušnjo pri uporabi naše spletne strani. Ali se strinjate, da se piškotki namestijo na vašo napravo.

    Oglejte si direktivo o zasebnosti dokumentov

Koledar dogodkov

April 2024
P T S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Prihodnji dogodki

Ni dogodkov

Prisotni na strani

Prisotni 98 gostov .
Društvo

Naloge društva

1. organizacijsko utrjevanje in razvijanje medsebojnih odnosov v društvu in zvezah
2. turistična vzgoja prebivalstva
3. sodelovanje z ostalimi organizacijami pri ustvarjanju in izboljšanju materialnih in drugih pogojev za razvoj turizma
4. pospeševanje splošne turistične propagande in informacijske dejavnosti
5. opravljanje nalog, ki jih poverijo društvu drugi pravni subjekti
6. vse ostale naloge, ki jih terja razvoj turizma in so v skladu z značajem in vlogo turističnih društev.


html Pot TEMENICA pdf Brošura ppt Brošura pdf Elaborat poti
Pot Slakove in Pavčkove mladosti ppt Brošura ppt Brošura
20. let turističnega društva MP ppt Brošura

 

 Aktualno vodstvo društva PDF Natisni E-pošta
Prispeval Silvo B.   
Petek, 12 Marec 2010 12:38

Trenutno vodstvo društva ostaja od 26.2.2016  nespremenjeno v naslednji sestavi:

predsednik Jože Barbo, podpredsednika Ladislava Rupena; Franci Rovšek (predsednik sekcije), bagajničarka Mira Barbo, tajnik Silvester Barbo, upravni odbor: Jože Avbar, Mihaelca Barbo, Alojz Primc, Tatjana Kupljenik, nadzorni odbor: (predsednik) Alojz Dragan, Uroš Cesar, Rozi Žibert, disciplinska komisija: Tanja Barbo, Aleksander Rupena, Silva Bevc.

Zadnjič posodobil Ponedeljek, 29 Februar 2016 10:21
 
O ustanovitvi Turističnega društva Mirna Peč PDF Natisni E-pošta
Prispeval Jože B.   
Ponedeljek, 05 April 2004 01:00

Turistično društvo Mirna Peč je bilo vpisano v register društev pri upravni enoti Novo mesto v decembru 1993. Aktivnosti pa so se pričele že nekaj prej. Na pobudo sveta Krajevne skupnosti Mirna Pec je Franc Ambrožič sklical sestanek, na katerem naj bi se dogovorili o ustanovitvi Turističnega drustva Mirna Peč. V razpravi se je pokazala velika zainteresiranost ljudi po organizirani turistični dejavnosti zato je bil po glasovanju sprejet sklep: ustanovi se turisticno drustvo Mirna Peč, ki nosi naziv Turistično drustvo Mirna Peč.
Predsednik Dolenjske turistične zveze Alojz Serini je podal nasvet o postopku ustanovitve društva. Predlagan je bil statut oz. pravilnik TD Mirna Peč, ki je bil po razpravi soglasno sprejet.
Imenovano je bilo vodstvo društva:

predsednik: Marija Klobučar, podpredsednik: Jože Pungerča, tajnik: Tončka Kasteli, blagajnik: Tanja Verc, upravni odbor: Alojz Kastelic, Jože Barbo, Vida Progar, Alojz Dragan, Jože Žaga, nadzorni odbor: Marija Ambrožič; Alojz Kastelic (Biška vas), Jože Gole, Disciplinska komisija: Jože Ver­ce, Andrej Kastelic, Marinka Rajšelj.

Sprejet je bil plan dela za leto 1993/94. Zanimiv je zadnji odstavek zapisnika omenjenega sestanka z dne 30.10.1993 Idej je veliko, na tem sestanku, ki je bil posvečen predvsem ustanovitvi turističnega društva je bila enotna ugotovitev, da bo potrebno vložiti veliko truda in dela za ureditev Mirne Peči in okolice. Dolgoročno gledano pa se vse to izplaca v korist vseh nas in naših potomcev, če hočemo vzadnjem trenutku rešiti ta zares lep kotiček naravnih znamenitosti in jih predstaviti tudi širši okolici, ne samo domačinom. Morda bi lahko prav te, do sedaj malo znane lepote odločilno pripomogle k višjemu standardu prebivalcev te lepe doline, ki je industrijsko na srečo ali pa na žalost zelo slabo razvita.

Sprejet je bil plan dela za leto 1993/94. Zanimiv je zadnji odstavek zapisnika omenjenega sestanka z dne 30.10.1993 Idej je veliko, na tem sestanku, ki je bil posvečen predvsem ustanovitvi turističnega društva je bila enotna ugotovitev, da bo potrebno vložiti veliko truda in dela za ureditev Mirne Peči in okolice. Dolgoročno gledano pa se vse to izplaca v korist vseh nas in naših potomcev, če hočemo vzadnjem trenutku rešiti ta zares lep kotiček naravnih znamenitosti in jih predstaviti tudi širši okolici, ne samo domačinom. Morda bi lahko prav te, do sedaj malo znane lepote odločilno pripomogle k višjemu standardu prebivalcev te lepe doline, ki je industrijsko na srečo ali pa na žalost zelo slabo razvita.

Zadnjič posodobil Sobota, 02 Februar 2013 21:51
Več ...
 
Projekt ureditev pešpoti Zijalo - Sveta Ana PDF Natisni E-pošta
Prispeval Jože B.   
Ponedeljek, 05 April 2004 01:00

Kot prioritetno nalogo smo si zadali ureditev Zijala, -našega naravnega bisera, katerega je v tistem času obiskalo vsako leto več obiskovalcev. Projektno nalogo ureditve Zijala ter pešpoti do Svete Ane je izd'elal naš tedanji član u ravne a odbora Stane Zaletel ob sodelovanju z Zavodom za naravno in kulturno dediščino iz Novega mesta.
Na osnovi projektne naloge smo z Občine Novo mesto dobili finančna sredstva in se lotili dela. V veliko pomoč nam je bila krajevna skupnost, ki je priskrbela gradbene stroje ter material za nasutje in ureditev obeh parkirišč. Velika je bila pomoč domačinov: družine Žagar iz Jelš, Matohovih z Vrhpeči, zakoncev Stevanovič in drugih. Obdelan les za brv in klopi so prispevali fantje z Velikega in Malega Kala ter Jože Grabnar. Vsi člani društva so po svojih močeh prispevali, da smo do poletja projekt dokončali. Skupaj z Zavodom za kulturno dediščino iz Novega mesta smo izdali priiožnosmo zioženko od Zijala do Svete Ane. Ob otvoritvi smov Zijalu pripravili krajšo slovesnost, na kateri so bili prisotni tudi ugledni gostje: predsednikTuristične zveze Slovenije dr. Marjan Rožič , predsednik Dolenjske turistične zveze  Alojz Serini, direktorZavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine iz Novega mesta Danči Berščak ter Andrej Hudoklin, ki je preko Zavoda veliko pomagal pri načrtovanju in izvedbi projekta in drugi. Po otvoritvi in ogledu poti smo imeli pri Matohovih na Sv. Ani priložnostno pogostitev. Po ureditvi tega dela doline Temenice, se je število obiskovalcev povečalo. Društvo je pridobilo na ugledu in pomenu. Obiski organiziranih skupin pa nam potrjujejo, da smo se pravilno odločili.

 

Jože Barbo,
predsednik Turističnega
društva Mirna PečZadnjič posodobil Nedelja, 03 Februar 2013 17:47
 
10 let društva - aktivnosti od leta 1993 do leta 2004 PDF Natisni E-pošta
Prispeval Jože B.   
Ponedeljek, 05 April 2004 01:00

Ureditev pešpoti Zijalo - Sv. Ana

delo_v_zijalu_1995-2004Kot prvo večja in odmevna akcija društva je bila ureditev Zijala in pešpoti Od Zijala do Sv. Ane. Projekt smo izpeljali skupaj s Krajevno skupnostjo Mirna Peč in Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine iz Novega Mesta poleti leta 1995. Ob otvoritvi smo izdali tudi zIoženko. Vsako pomlad izpeljemo akcijo vzdrževalnih del Zijala in pešpoti.

Ureditev pešpoti -pohodništvo

mpph_na_startuJunija leta 1997 smo organizirali prvi Mirnopeški pohod preko Hmeljnika. Pohod je v naslednjih letih postal tradicionalen. V društvu smo izdali tudi zloženko poti. Po nastanku občine Mirna Peč ga vsako leto organiziramo ob prireditvah ob občinskem prazniku. Pri izvedbi pohoda sodeluje tudi več ostalih društev naše občine.

V okviru društva smo ustanovili tudi pohodniško sekcijo, ki je pešpot preko Hmeljnika tudi v celoti markirala.
Zadnja leta aktivno kot soorganizatorji pomagamo pri Golobinjskih pohodih. Pri izvedbi pohoda pomagamo tudi finanćno.

Obujanje starih običajev

kosci_1995-2004Pri Ribičevih v Ornuški vasi smo konec devedesetih izpeljali kar nekaj kmečkih del. K delu smo povabili dudi naše ščerinsko društvo Društvo vinogradnikov Mirna Peč. Tako smo ročno želi rž, snopje zdeli v kozolec. Sledila je mlačev in ravnanje slame za škopo. Preživeli smo kar nekaj krasnih popoldnevov in večerov ob ročnem delu, ob domači hrani, vinu in glasbi priložnostnega ansambla. Slamo smo porabili pri gradnji brunarice.

Bili smo pobudniki košnje in spravila na star način v okviru občinskega praznika. Na Poljanah pri Pagonovih so se nam pridružili še: Društvo vinogradnikov, Društvo podeeželskih žena, Društvo upokojecev, Konjerejsko društvo. Naslednje leto je prireditev prevzelo društvo upokojencev, ki pa nas ni povabilo k sodelovanju.

Jeseni leta 2002 smo skupaj z Društvom harmonikarjev Mirna Peč pri Jožetu Rajšlu na Šrangi, ličkali koruzo. V Lanskem letu ličkanja koruze kljub obljubi zaradi slabega pridelka, nismo ponovili. Upamo, da nam bo uspelo letos. Poskusili bomo obuditi še kakšen star običaj.

Za božič 2003 smo dali pobudo za prihod k polnočnici v farno cerkev z baklami. Pobudi se je odzvala na desetine udeležencev.

 

Zadnjič posodobil Sobota, 02 Februar 2013 21:45
Več ...
 
Žetev rži na star način PDF Natisni E-pošta
Prispeval .   
Ponedeljek, 05 April 2004 01:00

zanjice_pri_delu_1995-2004nalaganje_snopov_1995-2004Ideja o žetvi rži na star način se je porodila vTD ob snovanju načrtov za izgradnjo premične brunarice »KOČURE« za potrebe društva. Po načrtih naj bi za kritino uporabili rženo slamo, katere pa dandanes primanjkuje. Po krajšem poizvedovanju pri kmetih, smo jo našli v Ornuški vasi, v sosednji občini pri Ribiču. Še več, gospodarje imel eno njivo posejano z ržjo. Blizu pa je bil tudi čas, ko je bilo potrebno rž požeti. Ob dejstvu, da je bila ena od nalog, ki sijo je TD napisalo v svoj program tudi obujanje starih kmečkih oblčajev, se je porodila ideja, da TD organizira ŽETEV RŽI PO STARIH OBIČAJIH. Gospodarju Ribiču je bila ideja takoj pri srcu.

Tako se nasje ducat članovTD, oboroženih s srpi in kosami, lepega julijskega popoldneva leta 1998 zbralo na domačiji Ribičevih. Gospodinja nam je za dobrodošlico postregla s pravim domačim rženim kruhom iz krušne peči, gospodar pa s šilcem kratkega. In smo šli. Na njivo seveda. Pzdevanje_snopov_1995-2004o uvodnih bojnih posvetih, kako naj k zadevi pristopimo je delo le steklo Kosci so se lotili dela s prirejeno koso s ponjavo, katera je rž prestregla, žanjice s srpi. Požeto rž smo zlagali na "poreslo", izdelano iz šopa požete rži. Umetnost izdelave le te, nam je prijazno demonstrirala gospodinja. Ob primerni velikosti kupčka, smo rž s "poreslom" zvezali in prvi snop je bil nared. Delo je ob številni družbi lepo napredovalo in snopi so lepo zloženi s klasi navzgor sestavljali imenitne kupe, ki so čakali prihod gospodarja z lojtrnikom.

Sonce je močno žgalo in pot nam je silil na čelo, zato je bilo zelo dobrodošlo okrepčilo iz vinskih goric, v obliki žlahtne kapljice, katero so priskrbeli člani sekcije vinogradnikov.
Požeto žito se ne sme pustiti kar na njivi, zato smo snope lepo zložili na voz in jih odpeljali domov. Gospodarjih je lepo zložil v kozolec, kjer se je dva tedna sušilo, nakar je bilo primerno za mlačev. Po vsakem kmečkem opravilu je enkrat »likof« in pravega domačega nam je pripravila gospodinja, ki se je ob harmoniki razvil v pravo kmečko veselico.
Ob tako prekrasnem vzdušju smo modrovali in ugotavljali, da smo pravzaprav šele na pol poti do naše "škupe". Sklenili smo, da bomo pridelek tudi OMLATILI NA STAR NAČIN.

Silvo Barbo

 


Zadnjič posodobil Sobota, 02 Februar 2013 19:21
 
Hiška - brunarica PDF Natisni E-pošta
Prispeval Silvo B.   
Ponedeljek, 05 April 2004 01:00

pokrivanje_hiske_1995-2004Vse od samega začetká delovanja Turističnega društva Mirna Peč je bila prisotna potreba po mobilnem gostinskem objektu, ki bi služil najavnih prireditvah na prostem za postrežbo obiskovalcem, promocijo društev in njihovih dosežkov. Leta 1996 smo si zamislili in odločili izdelati omenjeni projekt. Vloženega je bilo veliko prostovoljnega in inovativnega dela, saj ni bilo poznanega podobnega tipskega projekta, ki bi nam pomagal pri zamisli in izdelavi. Kljub temu smo v rekordnem času z minimalnimi sredstvi za material prešli od ideje do končnega izdelka. Omenimo lahko tudi nekaj težav, npr. pomanjkanje ržene slame - "Škupe" za pokritje strehe, kar je rodilo nov izziv: Združili smo koristno s prijetnim. Organizirali smo žetev, mlačev ter pripravo "škupe". Doživeli smo nepozabne trenutke dela in druženja. Ognjeni krst je hiška doživela že istega leta na cvičkaríji v Novem mestu in si prislužila še psevdonim "kučura" v kritičnem prispevku v javnem časopisu. Dandanes je hiška na razpolago praktično vsem društvom naše občine. Vidite pa jo lahko tudi na prireditvah izven naše občine. Menimo, da je objekt izviren, v ponos društvu, rezultat timskega dela in vreden nadaljnje skrbne uporabe ter vzdrževanja in posodabljanja.

Za gradbeni odbor

Jože Smerke

 


Zadnjič posodobil Sobota, 02 Februar 2013 19:38
 
«ZačetekPrejšnja12NaslednjaKonec»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL