td_naslovna.jpg
Za?etek
Opozorilo
 • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

  Ta spletna stran uporablja piškotke za avtorizacijo, navigacijo in ostale funkcije. To nam omogoča boljšo uporabniško izkušnjo pri uporabi naše spletne strani. Ali se strinjate, da se piškotki namestijo na vašo napravo.

  Oglejte si direktivo o zasebnosti dokumentov

Napaka
 • XML Parsing Error at 1:569. Error 9: Invalid character
17. praznik ob?ine Mirna Pe? PDF Natisni E-pošta
Koledar - Dogodki
Prispeval Silvo B.   
Sreda, 25 Maj 2016 11:11

Tudi letonje praznovanje ob?inskega praznika bo potekalo v podobni obliki kot e zadnjih nekaj let, poudarek vseh prireditev bo na dobrodelnosti. Sklop portno rekreativnih prireditev, primernih za gibalno ovirane, vse starostne in interesne skupine se bodo odvijale predzadnji teden v juniju. Pri izvedbi dejavnosti bodo sodelovala vsa aktivno delujo?a drutva v ob?ini in bo tudi po tej plati dan druenja Mirne Pe?i. Kot stalnica ob?inskega praznika ostaja tematski pohod Pot Slakove in Pav?kove mladosti, ki bo letos izveden e ?etrto leto zapored. e posebej zaradi dobrodelne note prisr?no vabljeni na letonje praznovanje ob?inskega praznika Ob?ine Mirna Pe?.

upan Andrej Kastelic

Osnovna ola Toneta Pav?ka se letos pridruuje prazniku Ob?ine Mirna Pe? s posebnim projektom, ki smo ga pripravili v okviru slovenskega projekta Turizmu pomaga lastna glava in je namenjen podpori nae u?enke Zale, ki julija odhaja na zahtevno operacijo v ZDA. Projekt smo poimenovali Mirna Pe? na nogah in z njim elimo pomagati nai Zali pri prvih samostojnih korakih, zato prijazno vabimo vse, ki sta vam dobrota in nesebi?na pomo? e vedno vrednoti, da se nam pridruite in s svojo udelebo podprete naa prizadevanja. S svojo udelebo in pomo?jo boste dokazali, da vam ni vseeno. Veselimo se sre?anja z vami.

Ravnatelj Danijel Brezovar


Petek

nedelja

Pohod Pot Slakove in
Pav?kove mladosti

Krona 12 km dolga pot se pri?ne v osrednji mirnopeki dolini z ogledom farne cerkve in predstavitvijo poti. Pot se polagoma vzpenja na okolike gri?e, pri tem premagamo 190 m viinske razlike. Glavne to?ke poti so: Mirna Pe?, Mali Kal, Hmelj?i? in entjurij na Dolenjskem.

Tematski pohod s kulturnim programom bo voden s strani Turisti?nega drutva Mirna Pe?. V ?asu pohoda se bodo pohodniki ustavili na treh to?kah. Na Malem Kalu in v entjuriju pohodnike z dobrodolico sprejmejo va?ani, sledi kraji kulturni program. Na sredini poti v Hmelj?i?u bo organizirana topla malica in za odrasle udeleence degustacija mirnopekih vin vinogradnikega drutva.

Primeren je za vse starostne skupine pohodnikov, ki so srednje fizi?no pripravljeni.

Pohod v Zijalo
(Pot Temenice)

Pohod bo potekal po osrednji mirnopeki dolini od nekdanje osnovne ole do Zijala in nazaj do Mirne Pe?i. Pot je dolga priblino 6 km.

Na poti do Zijala bodo pohodniki skupaj z maskotama Tonijem in Slavcem, sicer knjinima junakoma zgodbe Kako sta Toni in Slavc osvojila Mirno Pe?, spoznavali del naih naravnih in kulturnih znamenitosti. Najmlaji bodo ob reevanju ugank in premagovanju ovir na poti do Zijala zbirali ige, v Zijalu in na poti nazaj pa jih ?aka e nekaj prijetnih presene?enj.

Primeren je za najmlaje, mlade druine in fizi?no manj pripravljene pohodnike.

 • vonja z vozom ali ko?ijo (del ali kot celoto ene izmed pepoti)
 • udeleba na pohodu konjenice

Konjeniki bodo na svojem obhodu meja Mirnopeke ob?ine obiskali turisti?ne to?ke Frata, entjurij in Mali Kal, lokalna drutva pa bodo tudi za udeleence te dejavnosti poskrbela za osveitev in okrep?ilo. Za konje bo primerno poskrbljeno tudi po povratku v Mirno Pe?.

 • 10 km vodeni tek po deloma spremenjeni trasi Mirnopekega teka
 • kraji, 500 m tek za najmlaje
 • prilagojen tek za osebe s posebnimi potrebami

Za tek se bomo najprej skupinsko ogreli. Ogrevanje in tek bo vodil na najbolj znani teka? Mitja Krevs. Na dalji razli?ici bodo teka?i imeli dva kratka postanka z osveitvijo.

1. postanek bo ob poti proti Malenski vasi,

2. na obratu v Jablanu.

Obe kraji razli?ici teka bomo izvedli na igri?u pri stari oli, kjer bodo teka?i med tekom deleni okrep?ila ob tekaki progi.

 • 35 km dolgo vodeno skupinsko kolesarjenje po Mirnopeki pentlji
 • kraje, prosto kolesarjenje na portnem igri?u pri stari oli za najmlaje, katerega se lahko udeleijo tudi osebe s posebnimi potrebami

Vodeno skupinsko kolesarjenje se bo pri?elo z zborom na igri?u pred nekdanjo osnovno olo. Mirnopeka kolesarska pentlja je zasnovana tako, da se kolesarji na pol poti vrnejo v center Mirne Pe?i in se nato odlo?ijo, ali bodo odpeljali celotno pentljo ali samo eno polovico. Vsem kolesarjem, tudi tistim, ki se bodo odlo?ili za kraje prosto oz. prilagojeno kolesarjenje na olskem igri?u, bodo lokalna drutva pripravila ve?kratno osveitev.

V dopoldanskem ?asu se bodo na igri?u pri nekdanji oli igrali predvsem osebe s posebnimi potrebami, za katere bomo igre po potrebi prilagodili ter druine z majhnimi otroki. Stare igre, ki jih bomo ponudili obiskovalcem, bodo zelo raznolike. Ponudili bomo igre, ki se jih v dananjem ?asu otroci ne igrajo pogosto, ali pa po?asi spet prihajajo na dan. V popoldanskem ?asu bodo organizirane skupinske igre, ki se jih bodo po zaklju?ku ostalih dejavnosti lahko udeleili tudi drugi obiskovalci dogodka Mirna Pe? na nogah.

Osebam s posebnimi potrebami bomo izvajanje iger omogo?ili skozi cel dan in jih prilagodili njihovim eljam in potrebam.


Prizori?e

p1

p2

Zadnjič posodobil Ponedeljek, 30 Maj 2016 14:02